dhomir

Kaedah-Kaedah Bahasa Arab dan I’rob

Oleh : عمر بن عبدالله العمري

Kaedah Pertama :

القاعدة الأولى : استتار الضمير وجوباً وجوازاً

(Kata ganti yang wajib disembunyikan atau boleh disembunyikan)

a. Kata ganti (الضمير ) hukumnya wajib disembunyikan (mustatir wujuban) jika terdapat pada kata ganti orang pertama (المتكلم), kata ganti orang kedua tunggal untuk laki-laki (المخاطب) atau untuk uslub ta’ajjub (menyatakan keheranan atau kagum pada sesuatu)

(lebih…)

Iklan